Mua tấm cao su 2mm ở đâu.

Công Ty Cổ Phần Cao Su Kỹ Thuật Đồng Tâm là nhà phân phối chuyên nghiệp tấm cao su 2mm, 3mm đến 100mm khắp khu vực Miền bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tấm cao su