Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 13/1/2016
Thai RSS3 (giao tháng 2/2016) $1.23/kg +$0.04
Thai STR20 (giao tháng 2/2016) $1.10/kg +$0.01
Malaysia SMR20 giao tháng 2/2016) $1.09/kg +$0.01
Indonesia SIR20 (giao tháng 2/2016)  $0.53/lb 0
Thai USS3 35.24 baht/kg +0.41 baht
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 2/2016) $650/tonne +$10
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 2/2016) $750/tonne  +$10

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó. mercedes e200

Theo Reuters

-------------------------------------------------------------------

Liên hệ với Chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG TÂM

Địa chỉ: Cụm 5 phường Đồng Hòa - Kiến An  - TP Hải Phòng.

Hotline: 0912.790.407   -    Điện thoại: 0313.691.799  -  Mã số thuế: 0201632175

Email: caosukythuatdongtam@gmail.com

Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Tâm