- Chất lượng sản phẩm là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

      - Bảo vệ môi trường là vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

      - Đầu tư thời gian quan tâm, tìm hiểu thị trường để chăm sóc tốt nhất đến hệ thống khách hàng và đưa ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

      - Phát huy tinh thần thân ái, đoàn kết, hợp lực giữa tất cả cán bộ công nhân viên tạo thành một tập thể vững mạnh. Đội ngũ người lao động là tài sản quý giá nhất của Công ty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ với Chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG TÂM

Địa chỉ: Cụm 5 phường Đồng Hòa - Kiến An  - TP Hải Phòng.

Hotline: 0902 013 868   -    Điện thoại: 0313.691.799  -  Mã số thuế: 0201632175

Email: caosukythuatdongtam@gmail.com

Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Tâm